Skratky

Ako vytvoriť a Pin Vypnúť tlačidlo na hlavnom paneli Windows 8

Ako vytvoriť a Pin Vypnúť tlačidlo na hlavnom paneli Windows 8

Naučte sa, ako vytvoriť a pripnúť tlačidlo vypínania na paneli úloh systému Windows 8 a ako proces vypínania systému Windows 8 zjednodušiť.

Ako otvoriť ľubovoľný program jednoduchým zadaním jeho názvu do ponuky Spustiť v systéme Windows XP

Ako otvoriť ľubovoľný program jednoduchým zadaním jeho názvu do ponuky Spustiť v systéme Windows XP

Ako otvoriť ľubovoľný program zadaním jeho názvu do dialógového okna Spustiť v systéme Windows XP.